Order of Merit

Regler Order of Merit
Golf Club Suedois
Syfte:
Order of Merit (OoM) är en löpande ”tävling” vars syfte är att premiera den
golfare i klubben som under året haft flest framgångar i tävlingarna som
Styrelsen arrangerar. De fem bäst placerade i varje tävling erhåller poäng enligt
följande:
Poängräkning:
Vinnaren erhåller 5 poäng, tvåan tilldelas 4 poäng osv. Den sista poängen
tilldelas den person som kommer på femte plats. I tävlingar som genomförs i två
olika klasser skall poäng tilldelas enligt ovan i båda klasserna. I partävlingar
erhåller båda spelarna order of merit poäng.
Vem vinner:
Den sista kvalificerande tävlingen är Glöggpokalen som spelas i samband med
Årsmötet i november. Efter att denna tävling avslutats tilldelas de fem bäst
placerade poäng enligt ovan. När årets samtliga tävlingar är sammanställda,
tilldelas Order of Merit pokalen den spelare som erhållit flest poäng under årets
alla tävlingar. Detta pris är således ett av de mest åtråvarda vandringsprisen i
klubben då det är ett bevis på både jämnhet såväl som på vinnarinstinkt.
Kvalificerande tävlingar:
Under länken Order of Merit på vår hemsida finns en underrubrik som benämns
löpande. Där finner ni de tävlingar som ingår i Order of Merit samt en löpande
sammanställning över resultaten efter varje avslutad tävling. Listan över
kvalificerande tävlingar revideras av Styrelsen inför varje säsong och kan således
variera något från år till år. Eclectic tävlingen samt International Meeting ingår
inte i Order of Merit.
Vad sker om två eller fler spelare slutar på samma poäng vid årets slut?
Om två eller flera spelare hamnar på samma poäng vid årets slut måste en
segrare urskiljas. Följande kriterier vidtas för att kora en slutlig Order of Merit
vinnare:
1. Den golfare som har flest segrar, dvs 5 poängare vinner
2. Om antalet vinster är den samma mellan två eller fler spelare jämförs
antalet andra platser, därefter antalet tredje platser osv, tills det att man
jämfört antalet 5:e platser
3. Om man efter denna tillämpning alltjämt inte kan urskilja en vinnare blir
det till slut spelaren med lägst exakt handicap som vinner Order of Merit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *