Order of Merit

Syfte 

Order of Merit (OoM) är en löpande ”tävling” vars syfte är att premiera den golfare i klubben som under året haft flest framgångar i tävlingarna som styrelsen arrangerar. De fem bäst placerade i varje tävling erhåller poäng enligt följande: 

Poängräkning 

Vinnaren erhåller 5 poäng, tvåan tilldelas 4 poäng osv. Den sista poängen tilldelas den spelare som kommer på femte plats. I tävlingar som genomförs i två olika klasser tilldelas poäng enligt ovan i båda klasserna. I partävlingar erhåller båda spelarna Order of Merit poäng. För Eldon-Thule Cup och Sellgren-Valentin Cup gäller särskilda regler. Vinnaren erhåller 6 poäng, tvåan 4 poäng och de som slås ut i semifinalerna tilldelas 2 poäng vardera. 

Vem vinner 

Den sista kvalificerande tävlingen är Glöggpokalen som spelas i samband med klubbens årsmöte i november. Efter att denna tävling avslutats tilldelas de fem bäst placerade poäng enligt ovan. När årets samtliga tävlingar är sammanställda, tilldelas Order of Merit den spelare som erhållit flest poäng under årets alla tävlingar. Detta pris är således ett av de mest åtråvarda vandringsprisen i klubben då det är ett bevis på både jämnhet såväl som på vinnarinstinkt. 

Kvalificerande tävlingar 

En löpande sammanställning av resultaten efter varje avslutad tävling presenteras under Order of Merit.  Där framgår också de tävlingar som ingår i årets Order of MeritListan över kvalificerande tävlingar revideras av styrelsen inför varje säsong och kan således variera något från år till år. International Meeting och tävlingar mot övriga nordiska länder ingår inte i Order of Merit. 

Vad sker om två eller fler spelare slutar på samma poäng vid årets slut 

Om två eller flera spelare hamnar på samma poäng vid årets slut måste en segrare urskiljas. Följande kriterier vidtas för att kora en slutlig vinnare av Order of Merit: 

  1. Den golfare som har flest segrar, dvs 5(6)-poängare vinner; 
  2. Om antalet vinster är densamma mellan två eller fler spelare jämförs antalet andraplatser; därefter antalet tredjeplatser osv, tills det att man jämfört antalet femteplatser; 
  3. Om man efter denna tillämpning alltjämt inte kan urskilja en vinnare blir det till slut spelaren med lägst exakt handicap som vinner Order of Merit.