Golfklubbar

Systerklubbar

Svenska Golfförbundet

SWEA Belgium

Svenska Klubben

 

 

 

 

Under länkar bör vi ha de olika golfklubbarna (Pierpont, Rigenée, Falnuée, l’Empereur, Royal Waterloo) som vi spelar på. Likaså till våra systerklubbar (Danmark, Norge, Holland, England www.rsgs.info )  Till golfförbundet (golf.se)