Kommande tävlingar/Evenemang

Golfåret 2020 har som tillvaron i övrigt präglats av Coronapandemin och restriktionerna för att begränsa smittspridningen. Vårens program fick därför ställas in i sin helhet och starten i matchspelstävlingarna Eldon-Thule Cup och Sellgren-Valentin Cup senarelades till juni.
Under hösten har tävlingarna genomförts enligt ordinarie spelprogram, dock med viss anpassning till gällande pandemirestriktioner. Höstprogrammet utökades att även innefatta Captain’s Cup vilket innebär att klubben har erbjudit fyra klubbtävlingar, två matchspels-tävlingar och en nordisk tävling. Uppslutningen till dessa tävlingar har varit glädjande god!.

Vi hoppas att se lika god uppslutning på våra arrangemang 2021. Säsongen påbörjas 13 mars med sedvanlig Kick off tävling på Pierpont.

Kick off 13 mars 2021 Golf club Pierpont

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *