Folkebo Scramble

Denna tävling sattes upp 2003 av Felix Folkebo att ingå i GCS ordinarie tävlingsprogram. Tävlingen spelas i GCS:s regi en gång per år under september månad på tid och plats som bestäms av golfklubben. Ett vandringspris ges till vinnarna.

Tävlingsform

Tävlingsformen är scramble över 18 hål slagspel med följande två stycken knorrar:
Knorr 1: Samtliga spelare ska svara för vardera sex utslag från valfria tees.
Knorr 2: Laget får inte räkna två slag (inkl. puttar) i följd från samma spelare. Den spelare vars slag inte ska räknas får dock slå sitt slag för att visa vägen, t.ex. en provputt för att visa linjen.

Vinner tävlingen gör det lag som uppnår lägst nettoresultat. Vid lika resultat avgör resultatet på de sista 9 hålen, sista 6, sista 3 eller sista hålet.

Lagets spelhandicap beräknas genom att lagmedlemmarnas spelhandicap enligt slopetabell summeras och divideras med tre. Lagets spelhandicap ska inte avrundas till heltal.

Herrar slår ut från gul tee och damer från röd tee. I övrigt enligt Svenska Golfförbundets regler.

Det understrykes att det bolläge laget väljer att slå från, ska markeras med en peg, varefter man placerar sin boll inom ett scorekort från peggen, dock ej närmare hål. Om bollen ligger på green, ska den på sedvanligt sätt placeras på sitt exakta ställe.

Tävlingslag

Lag ska bestå av tre medlemmar i GCS vars sammanlagda exakta handicap ej understiger 45 och ej överstiger 60 vid anmälningstillfället. Varje enskild spelare i laget anmäls med namn och exakt handicap. Högsta enskilda tillåtna handicap är 35. Lag får innehålla högst en spelare med singelhandicap (eller scratch). Anmälda lag ska innehålla spelare av båda könen. Äkta makar (sambos/delbos etc.) får ej vara medlemmar i samma lag.

Enskild spelare utan lag eller två spelare som saknar den tredje kan anmäla sig, varvid tävlingsledningen söker biträda vid lagbildning.