Folkebo Scramble

Denna tävling är uppsatt av Felix Folkebo att ingå i GCS ordinarie tävlingsprogram. Tävlingen spelas i GCS:s regi en gång per år under september månad på tid och plats som bestäms av golfklubben. Ett vandringspris ges till vinnarna.

Tävlingsform

Tävlingsformen är scramble över 18 hål slagspel med följande 2 stycken knorrar:
Knorr 1: Samtliga spelare skall svara för vardera 6 utslag från valfria tees.
Knorr 2: Laget får inte räkna 2 slag (inkl. puttar) i följd från samma spelare.

Vinner tävlingen gör det lag som uppnår lägst antal slag.  Vid lika resultat avgör resultat under sista 9 hålen, sista 6, sista 3 eller sista hålet.

Lagets exakta spelhandicap beräknas enligt följande: Lagets anmälda medlemmars vid tävlingstillfället exakta hcp +/- banans slopetal summeras. Summan divideras med 3 och avrundat resultatet blir lagets exakta spelhandicap på aktuell bana.

Herrar slår ut från gul tee och damer från röd tee. I övrigt Svenska Golfförbundets regler.

Det understrykes att den boll laget väljer att slå, skall markeras med en peg, varefter man placerar sin boll inom ett scorekort från peggen, dock ej närmare hål. Om bollen ligger på green, skall den på sedvanligt sätt placeras på sitt exakta ställe.

Tävlingslag

Lag skall bestå av 3 medlemmar i GCS vars sammanlagda exakta handicap ej understiger 45 och ej överstiger 60 vid anmälningstillfället. Varje enskild spelare i laget anmäls med namn och exakt handicap. Högsta enskilda tillåtna handicap är 35. Lag får maximalt innehålla 1 spelare med singelhandicap (eller scratch). Lag måste innehålla spelare av båda könen. Äkta makar (sambos/delbos etc.) får ej vara medlemmar i samma lag.

För bestämmande av handicap gäller det lägsta handicap som spelaren använder sig av vid sitt spel i GCS eller andra klubbar som han/hon ev. är medlem i, alternativt använder vid spel med sina “kompisar” i sällskapsspel.

Enskild spelare utan lag kan anmäla sig, varvid TL söker biträda vid lagbildning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *