Eldon-Thule Cup

Pris 

Ständigt vandrande pokal – skänkt av Eldon-Thule genom bröderna Hans och Åke Skeppner. 

Spelform 

Matchspel utan reduktion av hcp enligt gällande slopetabell. Tävlingen spelas från gul resp röd tee. Max hcp 36. 
Vid särspel efter 18 hål, utdelas erhållna slag på samma hål som i ursprungsmatchen. 

Exempel:
Annika med spelhcp 20 möter Bitte som har spelhcp 16, skillnad är 20 – 16 = 4.
Dessa 4 slag erhåller Annika på banans 4 svåraste hål, de med index 1-4. 

Tid 

Start i april, final i oktober.
Spelordning: Enligt översikten Eldon-Thule Cup. 

Resultat 

Meddelas omgående av segraren till svenskgolf@hotmail.com.
Resultat presenteras fortlöpande under Resultat / Eldon-Thule Cup. 

Bana 

Valfri, enligt uppgörelse mellan spelarna. 

Regler 

Spelaren som står överst i spelöversikten föreslår bana och matchtid.
Den andre spelaren har rätt att motsätta sig spel på den förstes hemmabana.
Match, som ej spelats inom utsatt tid, vinns av den spelare som dokumenterat största vilja att spela. Vid tvist utses vinnaren av tävlingsledningen.