Eldon-Thule Cup

Pris: Ständigt vandrande – skänkt av Eldon-Thule genom bröderna Hans och Åke Skeppner.

Tävlingsform:  Matchspel utan reduktion av hcp enligt gällande slopetabellen.

Exempel:  Annika med hcp 20 möter Bitte som har hcp 16, skillnad är 20 – 16 = 4.
Dessa 4 slag erhåller Annika på banans 4 svåraste hål, dem med index 1-4.

Tid:  Start i april, final i oktober.

Spelordning: Enligt spelplanen.

Resultat:  Meddelas omgående av segraren till svenskgolf@hotmail.com .

Resultat på klubbens Hemsida www.svenskgolf.be

Bana:  Valfri, enligt uppgörelse mellan spelarna.

Regler:  Den, som står överst föreslår bana och matchtid.
Den andre spelaren har rätt att motsätta sig spel på den förstes hemmabana.
Match, som ej spelats inom utsatt tid, vinnes av den spelare, som dokumenterat största vilja att spela.Vid tvist utses vinnaren av tävlingsledningen.

Tävlingsledare: Per Klintstam